Новини

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА КОМПАНИИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА И НЕТЕХНОЛОГИЧНА ПОДДРЪЖКА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

ТЪРГ ЗА ИЗБОР НА КОМПАНИИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА И НЕТЕХНОЛОГИЧНА ПОДДРЪЖКА НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ
ЕКО България ЕАД, част от Хеленик Петролеум Груп, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 3, Литекс Тауър, ет.9


ПРИКАНВА

Компаниите, които проявяват интерес, да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в Търг за избор на компании за технологична и нетехнологична поддръжка на бензиностанции.

Подробни спецификации за изискваните услуги ще бъде предоставена в тръжната документация, която ще получат всички компании, които потвърдят интереса си за участие в тръжната процедура.

Компаниите, които проявяват интерес за участие в тръжната процедура трябва да изпратят Писмо с потвърждение на интерес за участие в тръжната процедура на електронен адрес: procurement@eko.bg не по – късно от 18/09/2020 г.


ЕКО България ЕАД си запазва правото да анулира настоящата покана за потвърждаване на интерес по каквато и да било причина, без да носи каквато и да било отговорност за това, както и да не взема под внимание някои или всички Писма с потвърждение на интерес и да пренебрегва недостатъците на подадените Писма с потвърждаване на интерес по свое усмотрение.

Всички подадени Писма с потвърждаване на интерес остават поверителни.

Свали мобилното приложение EKO BG