Промоции

Общи условия за провеждането на промоционална кампания „Карта, която те подкрепя!“

I. ОРГАНИЗАТОР
Организатор на промоционална кампания „Карта, която те подкрепя!“
  („Кампанията“) е „Еко България“ ЕАД (“Организаторът“ или „EKO“), еднолично акционерно дружество с ЕИК 130948987, адрес: София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 3, бл. комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9

II. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
Кампанията стартира в 00:00 часа на 22 май, 2020 година във всички бензиностанции ЕКО на територията на Република България и е валидна до 24:00 часа на 31 декември, 2020 година.

III. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА
A. В периода на Кампанията ЕКО дава възможност на всички притежатели на Карта EKONOMY, издадена от ЕКО, и на всички притежатели на Карти SDI клуб, издадени от Ес Ди Ай Груп ООД, ЕИК 131215190, да се възползват от специалните ни отстъпки:ГОРИВА ОТСТЪПКA В ДЕЛНИЧНИ ДНИ ОТСТЪПКA В ПОЧИВНИ ДНИ
БЕНЗИН А95 0,07лв./л. 0,07лв./л.
Бензин RACING 100 0,07лв./л. 0,07лв./л.
ДИЗЕЛ 0,07лв./л. 0,07лв./л.
ДИЗЕЛ AVIO 0,07лв./л. 0,07лв./л.
АВТОГАЗ 0,04лв./л. 0,04лв./л.
МЕТАН 0,04лв./кг. 0,04лв./кг.


В. През целия период на Кампанията, всяко физическо лице, което има постоянен адрес в България и навършени 18 г., може да получи Карта EKONOMY напълно безплатно, като заяви това, в която и да е бензиностанция ЕКО на територията на страната  и при спазване на Общите условия, валидни за използване на Карти EKONOMY, достъпни на официалната интернет страница на ЕКО: www.eko.bg/ekonomy-terms.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
A. При посещение на бензиностанции ЕКО стриктно трябва да се спазват всички указани от държавните органи противоепидемичните мерки. На територията на бензиностанции ЕКО се влиза само с маска и се спазва дистанция от 2 метра.
B. Настоящите Общи условия ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на официалната интернет страницата на ЕКО България: www.eko.bg.
ЕKO може да допълва или променя настоящите Общи условия, като промените влизат в сила при публикуването им на интернет страницата на EKO България. Организаторът може да прекрати предварително Кампанията ако обективни причини, свързани със законодателни промени или сигурността на посетителите, налагат това.
C. С участието си в настоящата Кампания участниците в нея потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички лични данни, които може да се събират във връзка с провеждането на Кампанията, се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Еко България ЕАД, публикувана на страницата www.eko.bg/privacy-policy.
Общи условия за провеждането на промоционална кампания „Карта, която те подкрепя!“

Свали мобилното приложение EKO BG