Кариери

Касиер в бензиностанция в гр. Пазарджик

ЕКО България е международна компания в областта в търговията с горива и бързо оборотни стоки. Компанията разпространява своите продукти и предлага своите услуги чрез партньорски компании, които оперират мрежа от 90 бензиностанции с търговската марка ЕКО.
Следвайки своя бърз растеж и план за бизнес развитие, компанията търси от името на своя партньорска компания мотивирани специалисти за нова бензиностанция ЕКО в гр. Пазарджик за позицията:


КАСИЕР В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
Задължения и отговорности:

 • Работа на касов апарат, извършване на касови операции и точно отчитане на касова наличност;
 • Приемане на плащания - дебитни/кредитни карти, ваучери и др.;
 • Приемане на рекламации и издаване на фактури;
 • Познаване на продуктите и активното им предлагане;
 • Отчитане на оборотите от каса;
 • Поддържане на хигиена на работното място;
 • Компетентно и вежливо обслужване на клиентите на бензиностанцията.Изисквания:

 • Да сте организирани и дисциплинирани;
 • Да умеете да работите и обслужвате клиентите спрямо установените стандарти на работа;
 • Да сте лоялни и отговорни към работодателя си и ежедневните си ангажименти;
 • Да умеете да работите в екип;
 • Да сте мотивирани хора с желание за работа.Предложение:

 • Трудов договор с партньорска компания на ЕКО България;
 • Допълнително възнаграждение, базирано на бонусна система;
 • Работно облекло;
 • Въвеждащо и последващи обучения;
 • Работа в динамична среда

Ако смятате тази възможност за интересна и предизвикателна и имате нужда от повече информация, можете да се вържете с г-н Светлин Севдин, Мениджър Човешки ресурси на телефон: +359 895 570 950.Съхраняване на Вашата автобиография и лични данни:


Моля, имайте предвид, че ако в резултат на процеса по набиране на персонал по тази обява сте одобрен за следващ етап, но не сте наети на работа съответният ни партньор,  управляващ бензиностанцията, за която сте кандидатствали ще запази автобиографията Ви и Вашите лични данни, за срок от 6 ( шест) месеца след приключването на конкретната процедура за назначаване по конкретната обява за работа.
Партньорът, управляващ бензиностанцията, посочена по-горе и съответно администратор на Вашите лични данни е, както следва:
- "ГЕРФАН" ЕООД, ЕИК: 112669893; адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Христо Смирненски“ № 1; управител Теофана Петрова Микова
През този период съответното дружество-администратор ще съхранява и обработва Вашите лични данни, на основание неговия законен интерес за подбор на персонал и с цел подбор на персонал за настоящите и бъдещите нужди на бизнеса.
Получатели на Вашите данни биха могли да бъдат онлайн платформите за кандидатстване за работа, доставчиците ни на софтуерни и хардуерни услуги, например за електронна кореспонденция, счетоводители и ТРЗ специалисти, доставчици на услуги по подбор на персонал.
В края на този период, или след като партньорът получи възражение срещу съхранението на горепосочените лични данни, Вашата автобиография ще бъде унищожена окончателно без възможност за възстановяване.
Ако не сте одобрен за следващ етап, личните Ви данни, съдържащи се в предоставената от Вас документация за този конкретен процес на подбор, ще бъдат изтрити веднага след приключване на процеса.
Можете по всяко време да се свържете с нас и да подадете възражение срещу съхранението на автобиографията Ви за последващи процеси по набиране на персонал, като използвате следния начин:
- чрез писмо, изпратено/подадено лично до адреса/те на съответната бензиностанция, за която сте кандидатствал, както са посочени по-горе/Можете също да използвате посочения по-горе начин за комуникация, за да упражните някое от следните права:
- достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, обработвани във връзка с тази обява;
- да изисквате да се променят Ваши неточни или непълни лични данни;
- да изисквате изтриване на Вашите лични данни, когато са изтекли сроковете за нейната обработка или сте подали възражение за по-нататъшна обработка.
Имате право също да подадете жалба до надзорния орган Комисията за защита на личните данни.
Касиер в бензиностанция в гр. Пазарджик

Свали мобилното приложение EKO BG