Кариери

Продавач на петролни продукти

ЕКО България е международна компания в областта в търговията с горива и бързо оборотни стоки. Компанията разпространява своите продукти и предлага своите услуги чрез партньорски компании, които оперират мрежа от 90 бензиностанции с търговската марка ЕКО.
Следвайки своя бърз растеж и план за бизнес развитие, компанията търси от името на своите партньорски компании мотивирани специалисти за бензиностанции ЕКО в следните локации:


 • Бензиностанция ЕКО, гр. София, кв. Дружба 2; 
 • Бензиностанция ЕКО, гр. София, бул. Ломско шосе; 
 • Бензиностнация ЕКО, гр. София, бул. Шипченски проход;
 • Бензиностанция ЕКО, гр. София, кв. Младост 4-ти километър;
 • Бензиностанция ЕКО, гр. София, кв. Младост – бул. Ал. Малинов;Задължения и отговорности:

 • Бързо, навременно и качествено обслужване автомобилите на клиентите на компанията;
 • Зареждане на гориво;
 • Проверка на гуми и течности;
 • Почистване на стъкла;
 • Почистване на работното място;
 • Продажба на петролни продукти;
 • Продажба на смазочни материали.


Изисквания:

 • Да сте организирани и дисциплинирани;
 • Да умеете да работите и обслужвате клиентите спрямо установените стандарти на работа;
 • Да сте лоялни и отговорни към работодателя си и ежедневните си ангажименти;
 • Да умеете да работите в екип;
 • Да сте мотивирани хора с желание за работа.


Предложение:

 • Трудов договор с  партньорска компания на ЕКО България;
 • Допълнително възнаграждение, базирано на бонусна система;
 • Работно облекло;
 • Въвеждащо и последващи обучения;
 • Работа в динамична среда

Ако смятате тази възможност за интересна и предизвикателна и имате нужда от повече информация, можете да се вържете с г-н Светлин Севдин, Мениджър Човешки ресурси на телефон: +359 895 570 950.Съхраняване на Вашата автобиография и лични данни:


Моля, имайте предвид, че ако в резултат на процеса по набиране на персонал по тази обява сте одобрен за следващ етап, но не сте наети на работа съответният ни партньор/и, управляващ/и бензиностанцията/те, за която/които сте кандидатствали ще запази автобиографията Ви и Вашите лични данни, за срок от 6 ( шест) месеца след приключването на конкретната процедура за назначаване по конкретната обява за работа.
Партньорите, управляващи бензиностанциите в локациите, посочени по-горе и съответно администратори на Вашите лични данни са, както следва:
- "ДИКТИО" ЕООД, ЕИК: 115524006; адрес на управление гр.София, ул. Оборище 88, ет.3, ап.4; управител Константинос Александрос Панайотис Даврис– за отворени позиции в гр. София;
- "СИКОРП ПЕТРОЛИУМ" ЕООД; ЕИК: 205828524; адрес на управление гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе №9, вх, Е, ет.8, ап.131; управител Илия Богданов Шербетов – за отворени позиции в гр. София;
- "ЛМ МАГИ 73" ЕООД; ЕИК: 205817524; адрес на управление гр. Перник 2300, ул Бяла Слатина №9; управител Маргарита Божичкова Стоимирова – за отворени позиции в гр. София;
- "ГРАНТ 83" ЕООД; ЕИК: 204136521; адрес на управление гр. София, кв. Изток, ул. Незабравка 7, бл. 51, вх.1, етаж 9, ап. 35 – за отворени позиции в гр. София;
- "РУМИ ИВ 2015" ЕООД; ЕИК: 203552988; адрес на управление гр. София, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл.363, ет.9, ап.48 – за отворени позиции в гр. София;
През този период съответното дружество-администратор ще съхранява и обработва Вашите лични данни на основание неговия законен интерес за подбор на персонал и с цел подбор на персонал за настоящите и бъдещите нужди на бизнеса
Получатели на Вашите данни биха могли да бъдат онлайн платформите за кандидатстване за работа, доставчиците ни на софтуерни и хардуерни услуги, например за електронна кореспонденция, счетоводители и ТРЗ специалисти, доставчици на услуги по подбор на персонал.
В края на този период, или след като партньорът получи възражение срещу съхранението на горепосочените лични данни, Вашата автобиография ще бъде унищожена окончателно без възможност за възстановяване.
Ако не сте одобрен за следващ етап, личните Ви данни, съдържащи се в предоставената от Вас документация за този конкретен процес на подбор, ще бъдат изтрити веднага след приключване на процеса.
Можете по всяко време да се свържете с нас и да подадете възражение срещу съхранението на автобиографията Ви за последващи процеси по набиране на персонал, като използвате следния начин:
- чрез писмо, изпратено/подадено лично до адреса/те на съответната бензиностанция, за която сте кандидатствал, както са посочени по-горе/Можете също да използвате посочения по-горе начин за комуникация, за да упражните някое от следните права:
- достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, обработвани във връзка с тази обява;
- да изисквате да се променят Ваши неточни или непълни лични данни;
- да изисквате изтриване на Вашите лични данни, когато са изтекли сроковете за нейната обработка или сте подали възражение за по-нататъшна обработка.
Имате право също да подадете жалба до надзорния орган Комисията за защита на личните данни.
Продавач на петролни продукти

Свали мобилното приложение EKO BG