Новини

Специализирана програма за следдипломна квалификация в Технически университет в Крит

Кратко представяне:

Име на програмата: Магистърска степен по петролно инженерство
Продължителност: 1 година
Език на програмата: aнглийски
Краен срок за кандидатстване: 31.05.2019 г.
Начало на учебната година: oктомври 2019 г.

Изисквания и документи за прием:
• Формуляр за кандидатстване
• Сертификат, удостоверяващ високо ниво на английски език. Научен и професионален опит биха били предимство
• Копия от завършените образователни степени и прилежащи документи (легализирани, ако са издадени от негръцки институции), показващи оценките от завършени курсове
• В случай че съответната образователна степен не е завършена по време на кандидатстването в програмата, е необходимо да бъде издаден документ от секретариата на съответното висше учебно заведение, удостоверяващ, че всички изисквания за кандидатстване са изпълнени
• Подробна автобиография, показваща научен или индустриален опит
• Две препоръчителни писма
• Висше образование в областта на инженерната наука или научна дисциплина, свързана с предмета на програмата, е предимство

Допълнителна информация:

Hellenic Petroleum ще осигури стипендия за общо 10 студенти от държавите, в които дружеството оперира, включително Гърция, Кипър, Черна гора, България, Сърбия, Северна Македония. Те ще бъдат избрани вследствие на обявения по определени критерии подбор.

Целта на програмата е обучение на студенти, които да придобият необходимия набор от академични познания в областта на извличане на въглеводороди и практически опит в сферата на нефтената промишленост.

Трите опорни точки в програмата са:
• Разширяване на границите на развитие и популяризиране на бранша чрез привличане на повече чуждестранни студенти
• Укрепване на взаимовръзката с петролната индустрия чрез привличане на повече квалифицирани учени от компании в сектора, както и от академични институции
• Изпълнение на проекти по теми, свързани с дейността на Hellenic Petroleum за локализиране и производство на петрол, както и използването на съществуващата лабораторна инфраструктура и експертни познания по въпроси от взаимен интерес

Финансовата подкрепа на магистърската програма за следдипломна квалификация ще бъде използвана, за да се подобри сътрудничеството на Техническия университет на о-в Крит с други университети в Гърция, които развиват подобни образователни и изследователски дейности. Целта на тази колаборация е да бъде развит солиден център за следдипломна квалификация с две специалности:
• Геонауки — с основна специализация по геология, геофизика и геохимия на нефта
• Проучване и локализиране на нефтени находища, резервоарно инженерство и производствено инженерство

На одобрените кандидати ще бъдат отпуснати пълни стипендии в размер на 3000 евро, както и допълнителни 1000 евро ежемесечно за покриване на разходи за настаняване и пребиваване в Гърция за целия период на обучение.

За повече информация и кандидатстване, пишете на: d.mitova@eko.bg
Специализирана програма за следдипломна квалификация в Технически университет в Крит

Свали мобилното приложение EKO BG