Новини

Специализирана програма за следдипломна квалификация в университет Пирея

Кратко представяне:

Име на програмата: Магистърска степен по енергийна стратегия, право и икономика
Продължителност: 1 година
Език на програмата: английски
Краен срок за кандидатстване: 31.05.2019 г.
Начало на учебната година: oктомври 2019 г.

Изисквания и документи за прием:
• Формуляр за кандидатстване
• Сертификат, удостоверяващ високо ниво на английски език. Научен и професионален опит биха били предимство
• Копия от завършените образователни степени и прилежащи документи (легализирани, ако са издадени от негръцки институции), показващи оценките от завършени курсове
• В случай че съответната образователна степен не е завършена по време на кандидатстването в програмата, е необходимо да бъде издаден документ от секретариата на съответното висше учебно заведение, удостоверяващ, че всички изисквания за кандидатстване са изпълнени
• Подробна автобиография, показваща научен или индустриален опит
• Две препоръчителни писма
• Две актуални снимки


Допълнителна информация:

Hellenic Petroleum ще осигури стипендия за 15 студенти за конкретната програма, 10 от които ще са от държавите, в които дружеството оперира, включително Гърция, Кипър, Черна гора, България, Сърбия, Северна Македония, а 5 от тях — от Гърция. Те ще бъдат избрани вследствие на обявения по определени критерии подбор.

Целта на програмата е обучение на студенти, които да придобият познания в целия енергиен сектор —основен елемент от стратегическото развитие на 21 век. Държавните енергийни политики в рамките на двустранните, многостранните и европейските политики, законовите и институционални въпроси на съществуващите или новите енергийни ресурси, енергийни и транспортни мрежи също имат пряко въздействие върху динамичната икономическа среда, поради което магистърската програма съществува и ангажира млади специалисти.

Трите опорни точки в програмата са:
• Удовлетворяване на специфичните научни потребности, произтичащи от разбирането, анализа и задълбочените изследвания на енергийния бизнес, където стратегическите, юридическите, икономическите и регионалните въпроси се преплитат и взаимно се влияят
• Подготовка на квалифицирани и компетентни учени и изследователи, които да насърчават и да поемат ключова роля в оформянето на институционалната и регулаторна рамка на гръцката и европейската политика
• Програмата цели също да развива реализирането и разпространението на резултати от проведени научни изследвания в областта на енергийната политика, обвързана със стратегиите и вземането на решения в областта на международните отношения и бизнеса

Финансовата подкрепа на магистърската програма за следдипломна квалификация, осигурена от Hellenic Petroleum, ще бъде определена и предоставена на студенти, които отговарят на академичните критерии и са постигнали високи резултати. Програмата е разделена в два семестъра и включва както теоритични, така и практически упражнения. Студентите имат възможност и да изберат допълнителни дисциплини според индивидуалния интерес. Чрез тази инициатива университетът Пирея подобрява сътрудничеството си с други университети в Гърция и чужбина, които развиват подобни образователни и изследователски дейности.

На одобрените кандидати ще бъдат отпуснати пълни стипендии в размер на 5000 евро за целия период на обучение.

За повече информация и кандидатстване, пишете на: d.mitova@eko.bg
Специализирана програма за следдипломна квалификация в университет Пирея

Свали мобилното приложение EKO BG