Кариери

Счетоводител

ЕКО България е международна компания в областта в търговията с горива и бързооборотни стоки. Компанията разпространява своите продукти и предлага своите услуги чрез мрежа от над 90 бензиностанции, използващи търговската марка ЕКО. Следвайки своя бърз растеж и план за бизнес развитие, компанията в момента търси специалист, който да заеме позицията:


Отговорности:


• Обработване на първични и вторични счетоводни документи, свързани с текущата дейност на дружеството;
• Текущо следене на движенията и балансите по счетоводните сметки;
• Участие в изготвянето на справки-декларации и дневници по ЗДДС;
• Изготвяне на справки за нуждите на мениджмънта на компанията;
• Участва в междинно и годишно счетоводно приключване и в процеса на годишен финансов одит;
• Подпомага работата на отдела в други счетоводни дейности.
• Спазва конфиденциалност по отношение на компанията, нейните клиенти и доставчици.


Задължения:

• Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство”;
• 1-2 години професионален опит в международна компания;
• Познаване на българското  данъчно законодателство;
• Познаване на SAP или други ERP системи ще се счита за плюс;
• Висока степен на комуникативност, организираност и отговорност;
• Висока степен на мотивация и умения за работа в екип;
• Стриктно спазване  на  срокове , определени от Групата;
• Отлични умения и работа с Microsoft Office;
• Работно ниво на владеене на английски език.


Ние предлагаме:

• Възможност за личностно и професионално развитие;
• Мотивиращо възнаграждение, базирано на постигнатите резултати.
• Възможността да бъдете част от една от най-големите компании в света;
• Атрактивен социален пакет (ваучери за храна, допълнително здравно и животозастрахованe, спортна карта и др.);
• Офисът е в топ бизнес сградата в София;

Ако намирате тази позиция за предизвикателство и мислите, че покривате всички изисквания, моля изпратете своето CV на jobs@eko.bg


Съхраняване на вашата автобиография и лични данни:

Моля, имайте предвид, че ако в резултат на процеса по набиране на персонал по тази обява сте одобрен за следващ етап, но не сте наети на работа, ЕКО България ЕАД, с ЕИК 130948987 ще запази автобиографията ви и вашите лични данни, за срок от 6 ( шест) месеца след приключването на конкретната процедура за назначаване по конкретната обява за работа.

През този период ЕКО България ЕАД ще съхранява вашите лични данни въз основа на неговия законен интерес и с оглед съобразяване с бъдещите нужди на бизнеса.
В края на този период, или след като ЕКО България ЕАД получи възражение срещу съхранението на горепосочените лични данни, Вашата автобиография ще бъде унищожена окончателно без възможност за възстановяване.
Ако не сте одобрен за следващ етап, личните ви данни, съдържащи се в предоставената от вас документация за този конкретен процес на набиране, ще бъдат изтрити веднага след приключване на процеса.
Можете по всяко време да се свържете с нас и да подадете възражение срещу съхранението на автобиографията ви за последващи процеси по набиране на персонал, като използвате следния начин:
- чрез писмо, изпратено до: ЕКО България ЕАД, ЕИК 130948987, адрес: Литекс Тауър, Етаж 9, ул. "Лъчезар Станчев" 3, Област Изгрев, София 1756
Можете също да използвате посочения по-горе начин за комуникация, за да упражните някое от следните права:
- достъп и получаване на копие от Вашите лични данни, обработвани от ЕКО България ЕАД;
- да изисквате от ЕКО България ЕАД да променя неточни или непълни лични данни;
- да изисквате изтриване на вашите лични данни, когато са изтекли сроковете за нейната обработка или сте подали възражение за по-нататъшна обработка.
Счетоводител

Свали мобилното приложение EKO BG