Промоции

10.06.2018

„Зареди за летни емоции“ и вземи продукти на Carl Schmidt Sohn и Pininfarina HOME COLLECTION с до 73% отстъпка

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯ „ЗАРЕДИ ЗА ЛЕТНИ ЕМОЦИИ”

●            При всяка покупка на горива  и продавани стоки в бензиностанции ЕКО (на една касова бележка или фактура) на стойност 25 лв. за леки автомобили и 100 лв. за автобуси или камиони над 3,5 тона (наричана „Промоционална сума“),  по Ваше желание имате право да получите от касата 1 промо стикер. 1 промо стикер = 1 бонус точка.

●            Ако Вашата покупка надвишава горните минимални лимити, имате право да получите по един промо стикер за всяка „Промоционална сума“, съдържаща се изцяло в крайната стойност на Вашата покупка, като закръгляването е към по-малката стойност на съдържащите се пълен брой „Промоционални суми“.

Примери за покупка на стоки и гориво за лека кола на стойност:

30 лв. = 1 промо стикер; 90 лв. = 3 промо стикера; 120 лв. = 4 промо стикера

Примери за покупка на стоки и гориво за автобуси или камиони над 3,5 тона и стоки на стойност:

140 лв. = 1 промо стикер; 260 лв. = 2 промо стикера; 380 лв. = 3 промо стикера

●            Ако зареденото гориво е EKO Racing 100 или Diesel Avio Double Filtered, за всяка „Промоционална сума“ получавате по 2 промо стикера.

●            За целите на настоящата Промоция, при определяне на стойността на покупката предоставяните от бензиностанции ЕКО други видове ползвани отстъпки не се взимат предвид, като за валидна се приема брутната стойността на покупката (на една касова бележка или фактура) преди приспадането на съответната отстъпка.

●            Залепете съответния брой промо стикери във Вашия колекционерски талон. За покупката на различни продукти може да се изискват различен брой промо стикери.

●            Предайте попълнен талона на касата в най-близката бензиностанция ЕКО и се възползвайте от уникалната оферта на продукти с марките Carl Schmidt Sohn и Pininfarina HOME COLLECTION.

●            Всеки от промоционалните продукти може да се ползва напълно самостоятелно и закупуването на един продукт не налага и не е обвързано със закупуването и на друг продукт.

●            За отделните промоционални продукти при предаване на попълнен колекционерски талон се предлагат различни отстъпки в размер от 55% до 73% .

●            Колекционерският талон ще намерите в промоционалните брошури.

●            Няма ограничение за броя закупени продукти и попълнените колекционерски талони.

●            Всеки промоционален продукт може да бъде закупен на редовна цена и без да се ползва отстъпка.

●            Бонус точки могат да бъдат събирани в периода от 01.07.2018 г. до 23.09.2018 г. включително.

●            Точките могат да бъдат използвани съгласно условията на настоящата промоция от 01.07.2018 г. до 07.10.2018 г. включително.

●            Промоцията е валидна до изчерпване на промоционалните количества. Офертата за покупка на продукти с марките Carl Schmidt Sohn и Pininfarina HOME COLLECTION е валидна само за бензиностанции ЕКО на територията на Република България. Колекционерските талони не могат да бъдат копирани и нямат цена.

"ЕКО България" ЕАД си запазва правото да променя правилата на Промоцията, продължителността и механиката й, като предварително обявява всички промени на www.eko.bg

С участието си в настоящата Промоция клиентите потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Общи условия.


Уважаеми клиенти,

Предвид завишеното търсене на промоционалния продукт преносимо Барбекю с размери 47 см. x 37.5 см. x 37.5 см., включен в брошурата на текущата Промоция „Зареди за летни емоции“, първоначално предвидените количества предсрочно се изчерпват.

С цел да задоволи търсенето на този продукт от страна на своите клиенти, "ЕКО България" ЕАД предприе действия за осигуряване на алтернативни нови количества от Барбекю в по-голям размер, при спазване на предварително обявените условия за цена и брой събрани промоционални точки.

Тъй като и допълнително доставените количества от новия вид не достигат за задоволяването на нарасналия потребителски интерес, "ЕКО България" ЕАД полага нови усилия за доставка на допълнителни количества от първоначално обявения в брошурата продукт - преносимо Барбекю с размери 47 см. x 37.5 см. x 37.5 см.

Обективните възможности обуславят това да може да бъде осъществено след първоначално обявения краен срок за използване на събраните промоционални точки – 07.01.2019г.

Съгласно Общите условия, "ЕКО България" ЕАД има правото да променя правилата на Промоцията, продължителността и механиката й, като предварително обявява всички промени на www.eko.bg
За да бъде коректно спрямо своите клиенти и да не накърнява техния интерес, "ЕКО България" ЕАД обявява изменение на Общите условия на промоцията, както следва:
  1. Удължава крайния срок за използване на събраните в периода 01.07.-23.09.2018г. промоционални точки с три месеца до 07.01.2019 г. и до изчерпване на наличните количества
  2. В рамките на първоначално определения срок за събиране на промоционални точки - до 23.09.2018г., желаещите да използват събраните 10 точки за закупуване конкретно на промоционалния продукт преносимо Барбекю с размери 47 см. x 37.5 см. x 37.5 см. могат да се запишат във всяка бензиностанция като попълнят Формуляр за контакт.
  3. След получаването на допълнителните количества от обявеното в брошурата на Промоцията преносимо Барбекю, в периода до 07.01.2019г. служители на Еко ще се свържат със записалите се, за да ги уведомят за наличието на желания от тях продукт.
  4. След попълване на Формуляр за контакт, „Еко България“ ЕАД се задължава да обработва Ваши лични данни прилагайки изискванията на действащото законодателство. 
Информация за обработваните лични данни и тяхното използване:

Ако имате каквито и да е въпроси, моля да се свържете директно с нас или с длъжностното лице по защита на личните данни на групата Хеленик Петролеум.
Данни за Администратора: „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД („ЕКО“), ЕИК 130948987, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България, телефон 02 4485 500, електронен адрес за кореспонденция - office@eko.bg

Данни за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни на групата Хеленик Петролиум
E-mail: DPO@helpe.gr;

телефон за контакт: +30 210 6302252 Адрес: Химарас 8A, 15125, Маруси - Атина

ЕКО обработва лични данни на следните категории физически лица:

Клиенти, заявили желание да получат изчерпан промоционален продукт, наричани по-долу „Клиенти“.

ЕКО обработва следните категории лични данни на свой Клиенти: Данни, предоставени от Клиентите в предвидените Формуляри за контакт: име, фамилия, телефон, електронен адрес.

Цел, основание и срок на обработването

ЕКО използва горните данни само за следните цели: осъществяване на комуникация със своите Клиенти и изпълнение на доставката на промоционалния продукт в желаната от Клиента бензиностанция.

Срокът на обработване за тези лични данни е до 1 месец след изтичане на крайния срок за използване на промоционалните точки.

Основанието за обработването е договорното задължение на ЕКО да се свърже с лицата, желаещи да закупят изчерпания промоционален артикул и да извърши доставка в пожеланата от Клиента бензиностанция.

Какви са Вашите права:

Ако Вие сте лице, чиито лични данни са обработвани от ЕКО, имате следните права в тази връзка: да бъдете информирани какви видове лични данни се обработват от ЕКО; на достъп и на копие от обработваните Ви лични данни; на коригиране и изтриване на личните Ви данни; на ограничаване на обработването и на преносимост.

ЕКО не прави автоматизирани индивидуални решения, включително профилиране.

Можете да упражните всяко от горните си права чрез подаване на писмено заявление по някой от следните начини: чрез имейл до: office@eko.bg или чрез писмо, адресирано до: „ЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 130948987, адрес: гр. София 1756, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 3, комплекс „Литекс Тауър“, ет. 9, Република България.

Моля да имате предвид, че заявлението Ви трябва да съдържа поне името Ви и друга идентифицираща информация, описание на искането Ви, предпочитан начин за комуникация с Вас, адрес за кореспонденция, подпис и дата на заявлението.

Подаване на жалба: За допълнителна информация и съвети относно Вашите права или оплаквания можете да се свържете с компетентния орган за защита на личните данни на Република България, а именно Комисията за защита на личните данни.

"ЕКО България" ЕАД се надява, че клиентите му ще възприемат и оценят положително настоящите изменения на условията на промоцията „Зареди за летни емоции“, направени единствено в техен интерес.
„Зареди за летни емоции“ и вземи продукти на Carl Schmidt Sohn и Pininfarina HOME COLLECTION с до 73% отстъпка

Свали мобилното приложение EKO BG