Гаранция ЕКО

Бензиностанции ЕКО създадоха „Гаранция ЕКО“ през 2014 година.  – първата по рода си програма за проверка на горивата. Тя стартира през 2014 година и до момента има извършени повече от 5 000 количествени и качествени проверки на всички видове горива, предлагани от бензиностанции ЕКО.


 
Професионален партньор по тази програма е „Булгарконтрола“  АД - най-голямата независима контролна организация в България, създадена през 1952 г., с изградена структурна мрежа в цялата страна.

Независими експерти проверяват горивата на място в мобилна лаборатория, като резултатите се потвърждават и в сертифицирана лаборатория. Служителите на обектите не знаят кога ще бъдат проверени. След извършване на проверката проверяващата компания информира администрацията в централен офис на „ЕКО България“ писмено относно резултатите. При наличие на отклонения веднага се уведомяват съответните обслужващи екипи и се предприемат коригиращи действия. След като настройките са направени експерти от „Булгарконтрола“ АД посещават обекта и правят повторна проверка. Ако показателите отговарят на изискванията на бензиноколонките се поставя жълт стикер „ПРОВЕРЕНО“ и се сертифицира бензиностанцията.

По този начин горивото в автомобилите на нашите клиенти е с гарантирано качество и количество.
Програмата „Гаранция ЕКО“ е създадена от компанията Hellenic Petroleum в Гърция. България е третата държава, в която тя е лансирана. Качеството на горивото е основен приоритет във всички държави, в които оперира групата на Hellenic Petroleum.

Актуално

Продавач на петролни продукти в гр. Пазарджик
Продавач на петролни продукти в гр. Пазарджик повече
Касиер в бензиностанция в гр. Пазарджик
Касиер в бензиностанция в гр. Пазарджик повече
Касиер в бензиностанция за София
Касиер в бензиностанция за София повече

Свали мобилното приложение EKO BG