Гаранция ЕКО

Бензиностанции ЕКО създадоха „Гаранция ЕКО“ през 2014 година – първата по рода си програма за проверка на горивата. До момента има извършени повече от 5 000 количествени и качествени проверки на всички видове горива, предлагани от бензиностанции ЕКО.
Професионален партньор по тази програма е „Булгарконтрола“  АД - най-голямата независима контролна организация в България, създадена през 1952 г., с изградена структурна мрежа в цялата страна. Проверките са количество и качество. Вижте как протича всяка една от тях.
ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО
Независими експерти проверяват горивата на място в мобилна лаборатория, като резултатите се потвърждават и в акредитирана лаборатория. Служителите на обектите не знаят кога ще бъдат проверени. След извършване на проверката проверяващата компания информира администрацията в централен офис на „ЕКО България“ писмено относно резултатите.
По този начин горивото в автомобилите на нашите клиенти е с гарантирано качество и количество.
Програмата „Гаранция ЕКО“ е създадена от компанията Hellenic Petroleum в Гърция. България е третата държава, в която тя е лансирана. Качеството на горивото е основен приоритет във всички държави, в които оперира групата на Hellenic Petroleum.

Какво става ако се отчетат отклонения?

При наличие на отклонения веднага се уведомяват съответните обслужващи екипи и се предприемат коригиращи действия. След като настройките са направени, експерти от „Булгарконтрола“ АД посещават обекта и правят повторна проверка. Ако показателите отговарят на изискванията на бензиноколонките се поставя жълт стикер „ПРОВЕРЕНО“ и се сертифицира бензиностанцията.

Как се разбира дали тестоете са минали успешно?

Ако показателите отговарят на изискванията на бензиноколонките се поставя жълт стикер "ПРОВЕРЕНО" след повторната проверка. При проверка на качеството на горивата в лабораторията, бензиностанцията получава сертификат, който стои на видно място във всеки обект.


Актуално

Картата, която те подкрепя!
Картата, която те подкрепя! повече
Силен старт на деня с безплатно кафе в ЕКО
Силен старт на деня с безплатно кафе в ЕКО повече
ЕКО България в подкрепа на борбата срещу COVID-19
ЕКО България в подкрепа на борбата срещу COVID-19 повече

Свали мобилното приложение EKO BG