Смазочни материали

Провери подходящото масло Провери


Смазочните материали EKO са изработени от висококачествени базови масла и добавки. Предназначени са да отговарят на широк спектър от потребности за смазване, от най-простите до най-сложните приложения.


Смазочните материали ЕКО и новите двигателни масла отговарят на всички видове спецификации и изисквания на производителите на съвременни двигатели за леки и товарни автомобили. Те са внимателно разработени, за да отговарят на всички съвременни технически спецификации и са приготвени в опаковки с високо качество и етикети, разбираеми за потребителя.


Смазочните материали ЕКО са разработени да отговарят на всички изисквания на регламента REACH за безопасно използване на химикали и регламента CLP за класифициране, етикетиране и опаковане, който изравнява съществуващото законодателство на ЕС с Глобалната хармонизирана система на Обединените нации (GHS). Приложенията на смазочните материали EKO се поддържат от специални технически консултанти, както на място, така и чрез друга комуникация, винаги при поискване.


Спецификациите на продуктите могат да се променят по всяко време, без предварително уведомление, поради непрекъснатите процедури за продуктово развитие и техническо развитие на оборудването. Винаги се консултирайте с Информационния лист за продуктите. За безопасното използване на продукта, вижте Списъка с инструкции за безопасност. Процедурите, прилагани при проектирането, производството, складирането и разпространението на смазочни материали EKO са сертифицирани съгласно стандарта за качество EN ISO 9001, стандарта EN ISO 14001 за опазване на околната среда и стандарта OHSAS 18001 за контрол на здравето и безопасността.


Горепосочените акредитации представляват ангажимента на групата HELPE към приемането и прилагането на международни стандарти, кодове и най-добри практики при производството на смазочните материали.


Благодарение на непрекъснатото проучване и развитие на продуктите, както и на подобряването на технологичното оборудване, техническата информация за продуктите, описана в този каталог, може да се промени без предварително уведомяване. Винаги трябва да се консултирате с актуалния Технически информационен лист за продуктите. За информация относно безопасното боравене с продуктите, винаги правете справка със съответните списъци с инструкции за безопасност.Каталог на смазочни материали ЕКО

Изтегли


Смазочни материали

Актуално

Accountant – Verification of non-fuel purchase invoices (NFR Verification)
Accountant – Verification of non-fuel purchase invoices (NFR Verification) повече
Fixed Assets Accountant
Fixed Assets Accountant повече
ЕКО България беше част от емоцията Писта София 2020
ЕКО България беше част от емоцията Писта София 2020 повече

Свали мобилното приложение EKO BG